BẢNG GIÁ CHUNG CƠ BẢN

LOẠI HÀNG

 • HÀNG LẺ
 • Từ [1-5 khối] hoặc từ [200-500 Kg]
 • Từ [5-10 khối] hoặc từ [500-2000 Kg]
 • Từ [10-20 khối] hoặc từ [>2000 Kg]
 • Hàng bao xe
 • Hàng dọn nhà

HÀNG NHẸ

 • Theo kiện
 • 500.000 Đ/Khối
 • 400.000 Đ/Khối
 • 400.000 Đ/Khối
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Order Now

HÀNG NẶNG

 • Theo kiện
 • 1.800 Đ/Kg
 • 1.600 Đ/Kg
 • 1.400 Đ/Kg
 • Liên hệ
 • Liên hệ
 • Order Now